HTML Metin Nasıl Biçimlendirilir

HTML Kodu <b>Kalın bir yazı</b><br /> <i>Sağa yatık bir yazı</i><br /> <u>Altı çizili yazı.</u><br /> <del>Üstü çizili yazı.</del><br /><br /> Normal Metin <sub>Yazı hizasının altında küçük yazı.</sub><br /><br /> Normal Metin <sup>Yazı hizasının üstünde küçük yazı.</sup><br /><br /> <big>Büyük bir yazı</big><br /> <small>Küçük bir yazı</small><br /><br /> <em>Vurgulu bir yazı</em><br /> <strong>Vurgulu bir yazı</strong><br /> […]

Daha Fazla &#8594